Terrændæk

Alt i én løsning

Thermozell er oplagt til grundopbygninger, hvad enten det er bolig, erhverv eller andet.

Udskiftning af gulve i ældre bygninger er ofte forbundet med mange overvejelser. Gulvene er typisk udført som strøgulve, ofte med en ubetydelig eller ingen isolering under terrændækket. Ofte er der end ikke et kapilarbrydende lag under terrændækket, ligesom der ikke er udført kuldebrosisolering mellem terrændæk og fundament. Energiforbedringer og efterisoleringer kan derfor på ganske få uger give fugtproblemer og dermed danne grobunde for skimmelvækst under det nye gulv. Thermozell løser alle disse udfordringer.

 

4-5 gange hurtigere varme-kulde reaktionsevne
Thermozell monteres direkte på styropor isoleringen. Ved nybyggeri med gulvvarme overflødiggøres dermed armeringsnet til at binde varmeslangerne. Gulvvarme monteret i Thermozell har 4-5 gange hurtigere reaktionsevne end traditionelt beton, fordi varmeslangerne kommer ovenpå og varmen derved holdes i de øverste 4 cm. tyndpuds, som har bedre varmefordeling end beton.

 

Anbefalet af forsikringsselskaber
Som klimasikring er Thermozell oplagt. Ovenpå Thermozell monteres svømmende topgulve, og gulvvarmen er indstøbt direkte i tyndpudsen ovenpå Thermozell, så den ikke påvirkes ved vandskade. Derfor bliver kun topgulvet påvirket, og undergulvet skal blot tørre op – så er underkonstruktionen som før vandskaden.

Det skaber tryghed og minimerer skadernes omfang, hvilket er årsagen til, at forsikringsselskaber anbefaler brug af Thermozell ifm. klimasikring.

 

Er du projekterende eller bygherre:

Forespørg gerne om konstruktioner og løsninger. Kontakt os på tel. 59450410.

 

Se også