Parkeringsdæk

Thermozell har indbygget kondensisolering, og er dermed oplagt til hårdt belastede udearealer så som parkeringshuse, broer, henover veje, dæk, henover parkeringskældre i det fri og dæk på toppen af fx shoppingcentre.

 

Indbygget membran og kondenssikring
Thermozells parkeringsdækløsning er både hurtigere at udføre, lettere i vægt og nemmere at vedligeholde sammenlignet med traditionelle løsninger i beton.

Traditionelt projekteres med bromembraner og kondenssikring for at undgå at

  1. fugt kommer ind i betonen, hvorved det sprænger
  2. der skabes kondens

På betonkonstruktioner i det fri er Thermozell kondensisolerende, hvorved særskilt kondensisolering på undersiden kan undgås.

 

Nemmere vedligehold og reparation
Parkeringsdæk bliver ofte utætte og det kan være vanskeligt og dermed kostbart at udbedre skaderne. Med Thermozell er deckshield’ets fugtmembran øverst og dermed frit tilgængelig. Derfor er det nemt at finde og reparere evt. skader. Deckshieldet, som består af polyuretan, er fuldstændig tæt.

 

Høj trykstyrke
Teknologisk Institut anbefaler Thermozell, som en solid og sikker løsning med lave vedligeholdelsesomkostninger i dækkets levetid, sammenlignet med andre løsninger.

Tests fra Teknologisk Institut og Betoncentret har vist særdeles gode resultater. En mockup-model af parkeringsdækløsningen er blevet prøvebelastet. Ved prøvning på mock-up´en er udelukkende anvendt 100 x 100 mm kvadrat som trykplade. Til trods for dette, opnås en styrke på 230 kN belastet til brud, hvilket er væsentligt højere end kravet (kategori G krav: 45 kN pr. hjul med en forudsat lastfordeling på 200 x 200 mm kvadrat).

 

Er du projekterende eller bygherre:
Forespørg gerne om konstruktioner og løsninger. Kontakt os på tel. 59450410.

 

Se også