Etageadskillelser med bjælkelag

Thermozell er perfekt ved træbaserede etageadskillelser

  • ved renovering af ældre etageejendomme, hvor bygningerne ikke er dimensioneret til at håndtere vægt
  • i nybyggeri, hvor bjælkelag anvendes

 

Nemt at arbejde med
Thermozell er betydeligt lettere end beton (1/5 af vægten) og kan pumpes ind på etagerne. Det gør arbejdet mere end 5 gange så hurtigt som ved traditionelle løsninger. Det er tilmed enklere, at lave et sikkert og tæt vådrum.

 

Samlet vægt fastholdes
I forhold til traditionel renovering af bjælkelagskonstruktioner, er Thermozell en langt lettere løsning.
Ved renovering fjernes indskudsleret og erstattes med Thermozell. Da leret vejer det samme, eller mere, end Thermozell og spartellaget, tilføjes der ikke vægt. I stedet fastholdes den samlede vægt.

 

Endnu bedre brand- og lydegenskaber
Thermozell kan med fordel erstatte indskudsler. Produktet er kategoriseret i brandklasse A2 og dermed totalt ubrandbart. Samtidigt opnås en lydisolerende effekt, der ligger ca. 10 dB lavere end bygningsreglementets krav på 53 dB. En så høj lydisolering kan ellers traditionelt kun opnås ved hjælp af et lydloft.

 

Er du projekterende eller bygherre:

Forespørg gerne om konstruktioner og løsninger. Kontakt os på tel. 59450410.

 

Se også